Wyniki wyszukiwania dla "tmux"

5 odpowiedzi

Napraw Vim + Tmux yank / paste w nienazwanym rejestrze

3 odpowiedź

Przełączanie w podzielonym panelu w tmux: przełącz raz na polecenie

3 odpowiedź

panel inicjujący tmuxinator z wieloma poleceniami

1 odpowiedź

Wiele kombinacji klawiszy prefiksu tmux?

Mam konfigurację tmux tak, jak lubię, a mój wybrany klucz prefiksu to `, ponieważ jest tak szybki i łatwy w użyciu.Wszystko było w sosie, dopóki nie spróbowa...

11 odpowiedzi

Jak sprawić, by TMUX był aktywny, gdy rozpoczynam nową sesję powłoki?

4 odpowiedź

Używanie serwera Emacs i emacsclient na innych komputerach jako innych użytkowników

7 odpowiedzi

tmux set -g tryb myszy włączony nie działa

Rozglądałem się dookoła, a ludzie to mówią

12 odpowiedzi

Jak mogę wyczyścić bufor przewijania w Tmux?

17 odpowiedzi

stracić vim colorscheme w trybie tmux

3 odpowiedź

Jak zwiększyć rozmiar bufora przewijania w tmuxie?

Jak zwiększyć rozmiar bufora przewijania