Wyniki wyszukiwania dla "testcase"

6 odpowiedzi

Pisanie wielokrotnego użytku (sparametryzowana) metoda unittest.TestCase [duplikat]

Możliwy duplikat:Jak wygenerować dynamiczne (sparametryzowane) testy jednostkowe w Pythonie?Piszę testy przy użyciu pakietu unittest i chcę uniknąć powtarzan...

3 odpowiedź

@Po, @, zanim nie będzie działać w testcase

5 odpowiedzi

Czy MSTest ma odpowiednik TestCase NUnit?

Znajduję

2 odpowiedź

Jak napisać test junit dla metody void, która tworzy nowy obiekt

6 odpowiedzi

Pozytywne przypadki testowe i negatywne przypadki testowe

4 odpowiedź

Sprawa testowa Junit dla metody wstawiania bazy danych z DAO i usługą internetową

Wdrażam uniwersytecki system zarządzania oparty na usłudze internetowej. Ten system dodaje pewne kursy do bazy danych. Poniżej znajduje się kod, którego używ...

2 odpowiedź

java.lang.NoClassDefFoundError: test android i junit

Widziałem, że nie tylko ja mam ten problem, ale nie znajduję poprawnej odpowiedzi. Mam projekt na Androida, który chcę przetestować. Tworzę klasę testową jun...

7 odpowiedzi

Jak umieścić nową Listę <int> {1} w Testowej skrzynce NUNIT?