Wyniki wyszukiwania dla "exec"

1 odpowiedź

PHP: podłącz urządzenie USB

Piszę skrypt PHP dla GUI serwera Cent OS. Do celów testowych skonfigurowałem Apache jako localhost. Cent OS nie automatyzuje podłączonego urządzenia USB. W P...

2 odpowiedź

PHP: Dlaczego nie powraca wyjście exec ()?

Piszę skrypt PHP, który ma być używany do sprawdzania połączeń sieciowych za pomocą polecenia powłoki systemu Linux

5 odpowiedzi

PHP exec () nie działa poprawnie

Mam problem z funkcją exec () PHP. Wydaje się, że nie wywołuje pewnych funkcji. Na przykład kod

3 odpowiedź

Java: poczekaj na proces exec, aż zakończy działanie

Używam programu java w systemie Windows, który zbiera dziennik ze zdarzeń systemu Windows. Tworzony jest plik .csv, na którym mają być wykonywane pewne opera...

4 odpowiedź

php exec i shell_exec nie działają

3 odpowiedź

Uruchamianie zewnętrznego programu z przekierowanym stdin i stdout z Java

1 odpowiedź

subklasowany słownik Pythona dla niestandardowej przestrzeni nazw w metodzie exec ()

Próbuję podklasować słownik do użycia w metodzie exec. Ostatecznie chciałbym, aby funkcja lokalna miała niestandardowe zachowanie zakresu nazw.W poniższym ko...

4 odpowiedź

argumenty execl () w Ubuntu

Uczę się programowania w Linuksie i natknąłem się na funkcję exec, która jest bardzo przydatna. Ale problem polega na tym, że argumenty funkcji exec są bardz...

3 odpowiedź

Jak używać potoku („|”) w PHP exec?

3 odpowiedź

Przekierowanie wewnątrz wywołania execvp () nie działa

Implementowałem mały program, który wykonuje daną komendę za pomocą execvp (). Działa dobrze, gdy nie używa przekierowania, ale gdy uruchomię polecenie, taki...