Wyniki wyszukiwania dla "service"

3 odpowiedź

Oddzwanianie czasowe wywoływane co 24 godziny - czy DST jest obsługiwane poprawnie?

Właśnie pomyślałem o sposobie, w jaki rozwiązałem usługę, która uruchamia zadanie co 24 godziny i jak DST może go skrzywdzić.Aby uruchomić zadanie codziennie...

2 odpowiedź

Dlaczego mój ContentObserver nie jest wywoływany, gdy wysyłam SMS-a?

Próbuję wykryć, kiedy zostanie wysłany SMS. Szukałem w Internecie i na StackOverflow i wszystko wydaje się być tym samym rozwiązaniem. Mam prostą czynność, k...

9 odpowiedzi

Dodaj nginx.exe jako usługę systemu Windows (np. Apache)?

3 odpowiedź

Gdzie znaleźć informacje o poleceniu powłoki serwisowej Androida?

2 odpowiedź

Jak zainstalować usługę Windows z Inno Setup?

1 odpowiedź

Jak ukryć panel powiadomień po wysłaniu powiadomienia oczekującego na usługę w powiadomieniu

7 odpowiedzi

Symfony 2: Tworzenie usługi z repozytorium

Uczę się Symfony i próbuję stworzyć usługę, używając repozytorium. Stworzyłem moje repozytoria i jednostki z elementu generuj: więc powinny być w porządku.Ja...

1 odpowiedź

Wykonywanie zadań Quartz.NET z usługi Windows

Mam aplikację internetową ASP.NET MVC 4 i quartz.net działającą jako usługa systemu Windows i wspólne rejestrowanie skonfigurowane zgodnie z tymi źródłami:ht...

5 odpowiedzi

ResultReceiver nie przetrwa rotacji ekranu

2 odpowiedź

Usługa ciągłego rozpoznawania mowy w systemie Android

Próbuję utworzyć usługę do ciągłego rozpoznawania mowy w systemie Android 4.2. Korzystanie z odpowiedzi z tego linku (Android Speech Recognition jako usługa ...