Wyniki wyszukiwania dla "service"

3 odpowiedź

Jak ponownie uruchomić usługę po zabiciu przez aplikacje takie jak „Advanced Task Killer”?

Mam klasę publiczną, która „rozszerza usługę” i ta usługa jest uruchamiana z działania przy użyciu startService (...). Ale po użyciuZaawansowany zabójca zada...

2 odpowiedź

Uruchamianie usługi w tle po włączeniu systemu Android

Muszę mieć ZAWSZE usługę w tle, która zsynchronizuje moją aplikację na Androida i serwer. Wiem, jak go uruchomić za pomocą mojej aplikacji, ale gdy Android s...

3 odpowiedź

AngularJS Wczytaj dane z usługi

Mam problem z pobieraniem danych z usługi do mojego widoku. Mam usługę zdefiniowaną jako taką

2 odpowiedź

C # buduje metodę websevice, która akceptuje metody POST, takie jak metoda HttpWebRequest

1 odpowiedź

Błąd pobierania -2147220472 (Nie można uruchomić Quickbooks) [zamknięte]

2 odpowiedź

Jak uzyskać intencję, która zatrzymuje usługę na Androidzie

4 odpowiedź

Jak odkryć usługi RESTful?

Gdy chcę znaleźć wymaganą funkcjonalność „wielkiej” usługi internetowej (opartej na WS - * / WSDL), mogę po prostu poszukać w Google słowa „.... filetype: ws...

1 odpowiedź

JavaFX2: Czy mogę wstrzymać tło Zadanie / usługa?

Usiłuję skonfigurować usługę w tle, która będzie wykonywać zbiorcze ładowanie danych transakcji z pliku csv. Ta usługa w tle byłaby inicjowana z akcji elemen...

3 odpowiedź

WatiN: CurrentThread musi mieć ustawiony ApartmentState na ApartmentState.STA, aby móc zautomatyzować Internet Explorer

Dzwonię do WatiN z usługi Windows C #. Kiedy wołam WatiN, rzuca następujący wyjątek. Aby móc zautomatyzować przeglądarkę Internet Explorer, CurrentThread mus...

4 odpowiedź

Android - uruchamianie zadania w tle co 15 minut, nawet gdy aplikacja nie jest uruchomiona

Muszę zbudować zadanie w tle, które działa co 10/15 minut (tak naprawdę nie ma znaczenia, albo jest dobre), nawet gdy aplikacja nie jest uruchomiona.Jak mogę...