Wyniki wyszukiwania dla "android-adapter"

2 odpowiedź

Obraz GridView Fragment wewnętrzny

Właśnie zacząłem rozwijać się na platformie Android po opracowaniu na iOS. Rozejrzałem się i nie mogę tego zrozumieć. Próbuję wyświetlić widok siatki po wybr...

2 odpowiedź

Jak zastosować wiele filtrów na karcie?

3 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do ListView z adaptera

3 odpowiedź

Adapter ListView z dowolną liczbą typów wierszy (nie znasz liczby różnych typów wierszy)

Robię więc tę aplikację. Aplikacja analizuje stronę internetową, a dokładniej tablicę vbulletin. Kiedy analizuję wątek na forum, podzieliłem go tak, że kiedy...

2 odpowiedź

Widok listy Android - Uzyskaj tekst niestandardowego widoku listy

Opracowuję aplikację, w której stworzyłem niestandardowy widok listy jako:Kod XML widoku listy jako:

2 odpowiedź

Jak korzystać z adapter.notifyDataSetChanged (); gdzie muszę użyć tych wierszy dla mojego błędu

ItemListBaseAdapter.java

2 odpowiedź

findViewById vs Wyświetl wzór uchwytu w adapterze ListView

Zawsze używam

1 odpowiedź

uzyskiwanie widoku dla elementu ListView / odwrotnej kolejności na 2.2; działa na 4.0.3

Mam ListView, który pokazuje elementy z ArrayAdapter. Chcę animować widok, gdy jest on zablokowany. Problem polega na tym, że na różnych wersjach Androida ot...

1 odpowiedź

Wykrywanie urządzeń Bluetooth w systemie Android - startDiscovery ()

Cel: Zbuduj aplikację na Androida, która wykrywa nazwy i adresy urządzeń BT znajdujących się w zasięgu i przesyła ich wartości do usługi internetowej. Urządz...

5 odpowiedzi

Android ListView - przewija do góry po aktualizacji