Wyniki wyszukiwania dla "setcookie"

4 odpowiedź

Jak analizować HttpWebResponse.Headers.Keys zwrócono identyfikator sesji Set-Cookie

Próbuję utworzyć sesję HttpWebRequest / HttpWebResponse z witryną ASP.NET, aby później przeanalizować formularz HTML za pomocą paramów url (ta część wiem jak...

6 odpowiedzi

Sesja PHP lub plik cookie

Jaki jest najlepszy sposób na zalogowanie użytkownika na stronie opartej na PHP, dopóki nie zamknie przeglądarki?Pierwszy i najbardziej popularny sposób to iść

3 odpowiedź

Jak odczytywać / zapisywać pliki cookie dla lokalnego pliku HTML: ///?

6 odpowiedzi

Set-Cookie w nagłówku HTTP jest ignorowany przez AngularJS

Pracuję nad aplikacją opartą na AngularJS po stronie klienta i Java dla mojego API (Tomcat + Jersey dla WS) po stronie serwera.Niektóre ścieżki mojego interf...

2 odpowiedź

Ustaw plik cookie w wielu domenach z PHP lub JavaScript

Mam 3 domeny o tej samej tematyce. Jeśli ktoś wybierze inny temat, chcę go rozpropagować we wszystkich 3 domenach, aby ich doświadczenie pozostało takie samo...

2 odpowiedź

Sprawdź, czy istnieje plik cookie PHP, a jeśli nie, ustaw jego wartość

Pracuję na stronie wielojęzycznej, więc spróbowałem tego podejścia: