Wyniki wyszukiwania dla "csc"

10 odpowiedzi

Błąd Visual Studio 2012 csc.exe. Plik wykonywalny nie jest prawidłowy dla systemu operacyjnego

Podczas próby skompilowania i przetestowania dowolnego projektu w Visual Studio 2012 Professional otrzymuję następujący błąd.Błąd 1 Nie można uruchomić pliku...

3 odpowiedź

odwołanie do csc.exe zewnętrzny plik .dll

Próbuję zrobić proste

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na uzyskanie linii poleceń build używanej przez Visual Studio?

Chcę wykonać kompilację z wiersza poleceń, ale chciałbym uzyskać dokładną składnię wiersza poleceń z Visual Studio (2012), dzięki czemu nie muszę ręcznie obl...

1 odpowiedź

Jak korzystać z referencji podczas kompilowania kodu c # za pomocą wiersza poleceń

Czy ktoś mógłby mi pomóc w kompilacji za pomocą wiersza poleceń niektórych plików c #? Mam 4 pliki do skompilowania, Main, Form1 (który używa pliku 2.cs) i i...

3 odpowiedź

„Tablice jako argumenty atrybutów nie są zgodne z CLS”, ale nie podano informacji o typie