Wyniki wyszukiwania dla "publish-subscribe"

1 odpowiedź

Wykonaj wywołania zwrotne WCF TimeOut

Napisałem system, który używa kanału Duplex NetTcp z wywołaniem zwrotnym do działania jako serwer publikowania / subskrypcji.Czy muszę się martwić o przekroc...

7 odpowiedzi

Callback, gdy wszystkie elementy szablonu zakończyły renderowanie w Meteor?

Dostaję kolekcję rekordów i umieszczam je w szablonie, po czym je renderuję

2 odpowiedź

Czytanie php w post post

4 odpowiedź

Meteor: Jak wyzwolić reRun funkcji helpera po kolekcjiHandle.ready () jest prawdą

2 odpowiedź

jak ukryć klucze pubnub podczas korzystania z JS

Otworzyłem bilet w pubnub i przeczytałem również:https://help.pubnub.com/entries/22251291-Can-I-Hide-my-Application-Keys-Ale nadal nie mogę zrozumieć, jak mo...

3 odpowiedź

Publikowanie / subskrybowanie wielu podzbiorów tej samej kolekcji serwerów

EDIT: to pytanie, niektóre odpowiedzi i niektóre komentarze zawierają wiele dezinformacji. Widziećjak działają kolekcje Meteor, publikacje i subskrypcje dla ...

3 odpowiedź

Pole Meteor, One to Many Relationship & add tylko do kolekcji po stronie klienta w Publish?

1 odpowiedź

Node.js, Socket.io, Redis pub / sub duża objętość, trudności z niskim opóźnieniem

Łącząc socket.io/node.js i redis pub / sub w celu stworzenia systemu transmisji internetowej w czasie rzeczywistym sterowanego zdarzeniami serwera, które mog...

1 odpowiedź

dokładny przykład dla JMS Topic w HornetQ

4 odpowiedź

Zrozumienie Meteoru Publikowanie / Subskrybowanie

Mam prostą konfigurację aplikacji, która pokazuje listę