Wyniki wyszukiwania dla "uniform-initialization"

2 odpowiedź

Jak ujednolicić inicjowanie mapy unique_ptr?

1 odpowiedź

Skopiuj inicjalizację nawiasów klamrowych konstruktora

4 odpowiedź

Dlaczego ten fragment używa jednolitej inicjalizacji skompilowanej z g ++ 4.6, ale nie g ++ 4.7?

2 odpowiedź

Jednolita inicjalizacja nie powiela się, gdy obiekt nie ma członków danych

Aktualizując jakiś kod, aby używać jednolitej inicjalizacji, pomyślałem, że będzie to nowoczesne, zastępcze uzupełnienie dla stylu nawiasów „starego stylu”. ...