Wyniki wyszukiwania dla "retina-display"

5 odpowiedzi

Obrazy na wyświetlaczu siatkowym iPhone 5

Wydany iPhone 5 z nowym rozmiarem ekranu i rozdzielczością.Kiedy korzystaliśmy z obrazów dla iPhone 4 (retina), dodaliśmy właśnie „@ 2x” do nazwy obrazu. Czy...

1 odpowiedź

Jak NSBundle pathForResource: ofType: i UIImage imageWithContentsOfFile: obsługują modyfikatory skali i urządzenia?

2 odpowiedź

Wskazówki dotyczące programowania w celu optymalizacji Flash AIR dla ekranów siatkówki iOS?

Czy można zrobić coś, aby zoptymalizować istniejące SWF na nadchodzącą falę wyświetlaczy siatkówki? Czy istnieje możliwość przygotowania wyświetlaczy siatków...

4 odpowiedź

Jak programowo określić rozdzielczość macierzystą ekranu Retina MacBook Pro w systemie OS X?

Z podanego CGDirectDisplayID

2 odpowiedź

Wyświetlanie obrazu z siatkówki z czystym css

Mam sytuację, w której nie mogę znać wymiarów obrazu (zastrzeżona ograniczona liczba cms ...)Muszę dowiedzieć się, jak pokazać obraz na poziomie siatkówki i ...

1 odpowiedź

Poprawka IE8 dla właściwości tła? Obraz siatkówki

Używam następującego CSS dla obrazów Retina i działa doskonale w FF, Chrome, Safari, alenie w IE.Czy istnieje poprawka dla IE do używania rozmiaru tła - a je...

2 odpowiedź

Czy mogę zrzucić moje obrazy inne niż Retina dla aplikacji tylko iOS7?

1 odpowiedź

Po uruchomieniu aplikacji iPhone na iPadzie rozdzielczość ekranu jest nieprawidłowa. Jak to naprawić?

Spotkałem się z dziwnym problemem. Opracowuję aplikację, która jest skierowana do rodziny urządzeń iPhone z Retiną 3.5 i 4. Cały czas używałem symulatora iPh...

10 odpowiedzi

Automatyczne obrazy Retina dla stron internetowych

4 odpowiedź

Jaki jest najlepszy sposób wykrywania obsługi siatkówki na urządzeniu wykorzystującym JavaScript?