Wyniki wyszukiwania dla "sequel"

3 odpowiedź

Korzystanie z UTC z Sequel?

Nie chciałbym przechowywać czasu w mojej lokalnej strefie czasowej, ale Sequel sprawia, że ​​jest to dla mnie naprawdę trudne. Mogę ustawić je na UTC, zanim ...

5 odpowiedzi

Jak zaokrąglić średnią do 2 miejsc po przecinku w PostgreSQL?

Używam PostgreSQL za pośrednictwem sequela gem Ruby.Próbuję zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.Oto mój kod:

2 odpowiedź

Transakcje w module Rubin Sequel: jak uzyskać obiekt DB?

2 odpowiedź

Nie można połączyć mysql z Sequel gem

Kiedy próbuję połączyć się z MySQL z Sequel. Dostaję te błędy:

3 odpowiedź

Wstawianie tablicy przy użyciu gem Sequel w PostgreSQL

stworzyłem tabelę z następującym schematem w kodzie

2 odpowiedź

sequel nigdy nie zwraca utf-8, tylko ascii-8bit

Jest ta baza danych mysql, z którą próbuję się połączyć. DataMapper ładnie pobiera wszystko w UTF-8, ale Sequel zawsze zwraca ciągi znaków w ASCII-8bit, co p...