Wyniki wyszukiwania dla "pyopengl"

1 odpowiedź

Jak narysować obiekty Vertex Array i glDrawElements w PyOpenGL

Mam następujący kod, który powinien po prostu narysować zielony trójkąt na ekranie. Wykorzystuje obiekty Vertex Array i bufory indeksu do rysowania i ma najp...

2 odpowiedź

Jak używać glBufferData () w PyOpenGL?

Jak używać glBufferData () w powiązaniach Pythona PyOpenGL z OpenGL?Po uruchomieniu następującego kodu

2 odpowiedź

Przezroczyste tło FrameBuffer w OpenGL

Chcę użyć glClear i glClearColor, aby wypełnić bufor ramki kolorem zawierającym przezroczystość alfa. Jednak bufor ramki zawsze renderuje jako nieprzezroczys...