Wyniki wyszukiwania dla "image-resizing"

4 odpowiedź

Jakość obrazu po zmianie rozmiaru bardzo niska - Java

5 odpowiedzi

Jak zmienić rozmiar obrazu w C # na określony rozmiar dysku twardego?

2 odpowiedź

Android - Zmniejsz rozmiar pliku obrazu

Mam plik obrazu URI i chcę zmniejszyć jego rozmiar, aby go przesłać. Początkowy rozmiar pliku obrazu zależy od urządzenia mobilnego do mobilnego (może wynosi...

1 odpowiedź

Jak zmienić rozmiar obrazu i zapisać w folderze?

2 odpowiedź

Zmniejsz rozmiar obrazu, aby pasował do komórki tabeli, która działa we wszystkich przeglądarkach?

mam

2 odpowiedź

zmień rozmiar obrazu w systemie Android

2 odpowiedź

Generowanie miniatur obrazów za pomocą php - bez wyczerpania pamięci

Obecnie używam implementacji php gd w celu zmiany rozmiaru obrazów, które ciągle wyczerpują pamięć - dość szybko. Myślę, że problemem są funkcje php, takie j...

10 odpowiedzi

Zmień rozmiar obrazu w PHP

Chcę napisać kod PHP, który automatycznie zmienia rozmiar każdego obrazu przesłanego za pomocą formularza do 147x147px, ale nie mam pojęcia, jak się do tego ...

2 odpowiedź

Zagadnienie skalowania SVG w IE9

Problemy z używaniem małych svg w IE9. Zostaje odcięty z prawej / nie jest wyśrodkowany: (Ma być „X”)Mój SVG:

2 odpowiedź

Jak określić rozmiar obrazu w HTML Doxygen?