Wyniki wyszukiwania dla "type-safety"

1 odpowiedź

Łamanie danych. Integralność zestawu bez uogólnionej obsługi nowego typu

Poniższy kod używa niebezpiecznego

1 odpowiedź

JSF i bezpieczeństwo typu

Kiedy walczyłem godzinami, w końcu znalazłem te irytujące

7 odpowiedzi

Jak uczynić typ powiązania z danymi bezpiecznym i wspierać refaktoryzację

1 odpowiedź

Czy legalne jest rzucanie wskaźnika do odwołania do tablicy przy użyciu static_cast w C ++?

2 odpowiedź

Problem GSON i InstanceCreator

Mam następujące POJO:

3 odpowiedź

Int vs Word w powszechnym użyciu?

Wydaje się, że jest to wspólny wzór przyjmowania / powrotu

2 odpowiedź

JComboBox jest typem surowym. Należy sparametryzować odniesienia do typu ogólnego JComboBox <E>