Wyniki wyszukiwania dla "getelementsbytagname"

9 odpowiedzi

JavaScript: Pętla przez wszystkie elementy zwrócone przez getElementsByTagName

3 odpowiedź

Czy mogę wybrać wiele tagów za pomocą getElementsByTagName?

2 odpowiedź

javascript TypeError: document.getElementsByTagName („p”) [0] .innerHtml nie jest funkcją

2 odpowiedź

używając document.getElementsByTagName na stronie z iFrames - elementy wewnątrz ramki iframe nie są pobierane

nowszy do javascript. Na mojej stronie (aplikacja asp.net, vb jako język serwerów) używam document.getElementsByTagName („img”), aby uzyskać wszystkie elemen...