Wyniki wyszukiwania dla "automapper-2"

1 odpowiedź

AutoMapper używa niewłaściwego konstruktora

Dzisiaj zaktualizowałem w pełni funkcjonalną aplikację za pomocą AutoMapper v1.1, aby teraz korzystać z AutoMapper v2.1 i spotykam się z problemami, których ...

2 odpowiedź

Używanie AutoMappera do mapowania właściwości obiektu na łańcuch

1 odpowiedź

Mapowanie jednej klasy źródłowej na wiele klas pochodnych za pomocą automapper

2 odpowiedź

Losowo „Brak mapy konfiguracji typu lub nieobsługiwane odwzorowanie”. Błąd w Automapper

Proszę zobaczyćten post na rozwiązanie.Ok, w końcu to zrozumiałem. Fragment mojego kodu: AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies () czasami nie pobiera mojego ...

1 odpowiedź

Automapper: Hydrate int? w oparciu o warunki

Mam następujący kod:

4 odpowiedź

Wyrażenie automapera musi zostać rozstrzygnięte przez członka najwyższego poziomu

Używam automapper do mapowania obiektów źródłowych i docelowych. Podczas ich mapowania otrzymuję poniższy błąd.Wyrażenie musi rozwiązać członek najwyższego s...