Wyniki wyszukiwania dla "tail-call-optimization"

2 odpowiedź

Czy moja przepisana funkcja foldl została zoptymalizowana?

Właśnie zacząłem Haskell 2 dni temu, więc nie jestem jeszcze pewien, jak zoptymalizować mój kod.Jako ćwiczenie przepisałem

2 odpowiedź

Co to jest eliminacja rekursji ogonowej?

Steve Yegge wspomniał o tym w apost na blogu i nie mam pojęcia, co to znaczy, czy ktoś mógłby mnie wypełnić?Czy to tak samo jakoptymalizacja połączeń ogonowych?

2 odpowiedź

Dlaczego zwracanie / ponawianie oceny funkcji wynikowych w kontekście wywołującym, ale wyniki bloków nie są oceniane?

2 odpowiedź

Optymalizacja połączeń ogonowych w Go

Czy język programowania Go, jak na razie,optymalizuj połączenia ogonowe? Jeśli nie, czy przynajmniej optymalizuje wywołania rekurencyjne ogonowe funkcji do s...

4 odpowiedź

Czy Haskell ma optymalizację rekurencyjną?

Odkryłem dzisiaj komendę „time” w Uniksie i pomyślałem, że użyję jej do sprawdzenia różnicy w czasie wykonywania między funkcjami rekurencyjnymi a zwykłymi w...

5 odpowiedzi

funkcja dołączania listy wersji z rekurencją ogonową

widzę kilka przykładów implementacji