Wyniki wyszukiwania dla "game-center"

1 odpowiedź

iOS 7: Jak skonfigurować program obsługi zaproszeń dla swata Game Center

2 odpowiedź

Centrum gier Sandbox Przekształcanie powiadomień o wydarzeniach nie jest spójne

Tworzę gry turowe, korzystając z funkcji Game Center Turn-Based Gaming. Używam symulatora i mojego iPhone'a do testowania powiadomień o zdarzeniach tur. ...

4 odpowiedź

Obsługa zaproszeń GKMatchMaker przestała być aktualna

Mam następujący kod, którego używam wcześniej do obsługi zaproszeń:

4 odpowiedź

Obsługa uwierzytelniania Game Center

2 odpowiedź

Facebook centrum gry jak

Więc dzisiaj zacząłem tworzyć nowe SDK iOS 6 i zauważyłem, że moja gra ma nowy przycisk Facebook Like w Game Center (który jest wyszarzony, ponieważ niczego ...

1 odpowiedź

Dobre praktyki w Game Center matchData

Jestem nowym użytkownikiem GKTurnBasedMatch i próbuję dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki dla „matchData” wysyłanego między graczami podczas tur. Wszystk...

2 odpowiedź

ios7 nie może uzyskać loginu w grze gamecenter po anulowaniu 3 razy [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Nie można zalogować się do centrum gier Sandbox na iOS 7 4 odpowiedziProblem jest dziwny. Moja wersja systemu to IOS7. Wszy...

2 odpowiedź

Xcode 4.6 ARC Warning dla Game Center Authentication

To jestNowy ostrzeżenie kompilatora, które pojawiło się dopiero po zaktualizowaniu XCode do 4.6. Mój kod jest usuwany bezpośrednio z dokumentacji Apple (to j...

4 odpowiedź

Konfigurowanie serwera innej firmy do interakcji z Game Center

Zastanawiam się nad dodaniem funkcji do mojej gry na iOS, aby umożliwić graczom tworzenie własnych poziomów gry, dzielenie się nimi z innymi graczami, ocenia...

2 odpowiedź

Awaria Game Center iOS 6 podczas uwierzytelniania

Buduję grę w Cocos2d-iPhone i podczas aktualizacji do iOS 6 zauważyłem, że Apple zmieniło sposób uwierzytelniania Game Center, używając