Wyniki wyszukiwania dla "game-center"

1 odpowiedź

Dobre praktyki w Game Center matchData

Jestem nowym użytkownikiem GKTurnBasedMatch i próbuję dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki dla „matchData” wysyłanego między graczami podczas tur. Wszystk...

2 odpowiedź

Ponowne włączanie GameCenter po 3-krotnym anulowaniu przez użytkownika (tylko iOS7) [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Nie można zalogować się do centrum gier Sandbox na iOS 7 4 odpowiedziJeśli użytkownik odrzuci

1 odpowiedź

Zawieszenie w przypadku korzystania z aplikacji cocos2d 2.1 w systemie iOS7 podczas oglądania ekranów Game Center (liderów, osiągnięć)

Mam tutaj w 100% powtarzalną awarię.Zawieszenie w przypadku korzystania z aplikacji cocos2d 2.1 w systemie iOS7 podczas oglądania ekranów Game Center (lideró...

3 odpowiedź

Niektóre pytania startBrowsingForNearbyPlayersWithReachableHandler

5 odpowiedzi

Uwierzytelnianie GameCenter w aplikacji działającej tylko na poziomie wyrzuca UIApplicationInvalidInterfaceOrientation

Problem: Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta GameCenter - widok uwierzytelniania GameCenter jest uruchamiany w trybie pionowym (w ios 5 było modaln...

4 odpowiedź

Obsługa uwierzytelniania Game Center

1 odpowiedź

iOS 7: Jak skonfigurować program obsługi zaproszeń dla swata Game Center

2 odpowiedź

Zaproszenie GKMatchRequest nie jest wyświetlane w innym urządzeniu

Dzięki aktualizacjom API GameKit w iOS 6, w końcu mogę zaimplementować moją turową grę planszową tak, jak powinna być, wraz z limitami czasu gry i lepszym pr...

2 odpowiedź

Awaria Game Center iOS 6 podczas uwierzytelniania

Buduję grę w Cocos2d-iPhone i podczas aktualizacji do iOS 6 zauważyłem, że Apple zmieniło sposób uwierzytelniania Game Center, używając

4 odpowiedź

Obsługa zaproszeń GKMatchMaker przestała być aktualna

Mam następujący kod, którego używam wcześniej do obsługi zaproszeń: