Wyniki wyszukiwania dla "replication"

3 odpowiedź

Powiadamianie o zmianach postgres w aplikacji java

ProblemBudujębaza danych postgres za kilkaset tysięcy produktów. będęustaw indeks (Solr lub może ElasticSearch) poprawić czasy zapytań dla złożonych zapytań....

2 odpowiedź

MS-SQL Server 2005: Inicjowanie subskrypcji scalania z alternatywną lokalizacją migawki

4 odpowiedź

Selektywna replikacja za pomocą CouchDB

6 odpowiedzi

Czy SQLite obsługuje replikację?

1 odpowiedź

CouchDB - Filtered Replication - Czy można poprawić prędkość?

Mam jedną bazę danych (300 MB i 42,924 dokumenty) składającą się z około 20 różnych rodzajów dokumentów od około 200 użytkowników. Dokumenty mają rozmiar od ...

3 odpowiedź

Replikuj każdy wiersz data.frame i określ liczbę replikacji dla każdego wiersza?

Programuję w R i mam następujący problem:Mam ciąg danych jb, który jest dość długi. Oto prosta wersja:

1 odpowiedź

Skopiować tabelę ze zdalnej bazy danych sqlite?

4 odpowiedź

Czy ktoś zorientował się, jak skalować repliki czytników Amazon RDS?

Niedawno skonfigurowałem replikę odczytu, aby odciążyć część odczytu z mojej instancji RDS Amazon z wieloma AZ. Dokumentacja Amazon wyraźnie stwierdza, że ​​...

2 odpowiedź

Napotkano ostrzeżenie MongoDB po konwersji repliki ustawionej na samodzielny serwer

Napotkałem następujące ostrzeżenie po konwersji repliki mongodb na samodzielny serwer. Zrobiłem rs.remove ('host') i usunąłem argumenty replSet podcz...

10 odpowiedzi

Która baza danych ma najlepszą obsługę replikacji

Mam dość dobrego wyczucia, co może zrobić replikacja MySQL. Zastanawiam się, jakie inne bazy danych obsługują replikację i jak porównują się z MySQL i innymi...