Wyniki wyszukiwania dla "database-replication"

2 odpowiedź

Zestaw replik MongoDB zapobiegający zapytaniom do drugorzędnych

6 odpowiedzi

SQL Server Update Trigger, Get Only modified fields

1 odpowiedź

filtruj replikację mysql (ignore-db)

mysql ignore-db działa zgodnie z serwerem my.cnf AFAIK,to znaczy

2 odpowiedź

Napotkano ostrzeżenie MongoDB po konwersji repliki ustawionej na samodzielny serwer

Napotkałem następujące ostrzeżenie po konwersji repliki mongodb na samodzielny serwer. Zrobiłem rs.remove ('host') i usunąłem argumenty replSet podcz...

1 odpowiedź

Lokalna replika bazy danych RDS

Od około godziny prowadzę badania i słyszę sprzeczne informacje dotyczące replikacji baz danych Amazon RDS. Moja baza danych jest dość duża, 15 stołów o łącz...

4 odpowiedź

Czy możliwe jest wykonanie replikacji N-master => 1-slave z MySQL?

Chcę stworzyć dedykowaną maszynę SLAVE do replikacji danych z trzech baz danych na trzech różnych serwerach. Innymi słowy, chcę wykonać replikację Multiple M...

1 odpowiedź

Jak rozwiązać konflikty przy ciągłej replikacji