Wyniki wyszukiwania dla "refresh"

14 odpowiedzi

Czyszczenie ekranu terminala?

Czytam dane z 9 różnych czujników dla mojego robota i muszę je wyświetlać stale, w tym samym oknie, aby móc porównać wartości i sprawdzić, czy któryś z odczy...

2 odpowiedź

Android: Jak przerysować element graficzny?

Stworzyłem klasę RoundIcon, która rozszerza widok, a klasa zawiera metodę setIconImage ():

2 odpowiedź

odśwież div za pomocą jquery

Chciałbym odświeżyć div. Powinien mieć nowe informacje z serwera na nim. Wszystkie pozostałe odpowiedzi zakładają, że otrzymałeś nowe dane z żądania $ .ajax ...

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób przeładowania / odświeżenia apletu Java z poziomu samego apletu?

Mam przycisk na moim aplecie (zawarty w przeglądarce), który chciałbym przeładować lub odświeżyć cały aplet na dwa sposoby:Odśwież sam aplet bez konieczności...

1 odpowiedź

Aktualizuj listę list na stronie głównej za pomocą zdarzenia kliknięcia przycisku w oknie podrzędnym.

6 odpowiedzi

strona przeładowania php bez wysyłania danych

16 odpowiedzi

Odśwież obraz za pomocą nowego w tym samym adresie URL

Uzyskuję dostęp do linku w mojej witrynie, który zapewni nowy obraz za każdym razem, gdy będzie dostępny.Problem, z którym się spotykam, polega na tym, że je...

3 odpowiedź

Odśwież metadane schematu docelowego w usługach integracji

3 odpowiedź

Czy mogę ponownie uzyskać ikonę paska zadań uruchomionej aplikacji, która zaginęła?

Odkąd w końcu mam odpowiedź na to pytanie:Czy możesz wysłać sygnał do Eksploratora Windows, aby odświeżyć ikony paska zadań, który prosi o pozbycie się martw...

2 odpowiedź

JSF, odśwież okresowo komponent z ajaxem?

Pracuję nad aplikacją JSF i chcę odświeżyć okresowo składnik z ajax Jak zachowanie strefy powiadomień facebook. Jak mogę to zrobić?