Wyniki wyszukiwania dla "applet"

3 odpowiedź

Błąd przesyłania apletu jcop

Jestem nowy w rozwoju kart Java. używam

1 odpowiedź

Wysyłanie przykładu komunikacji danych serwletu JSON

Witam opracowuję aplikację, w której aplet musi wysyłać dane (pochodzące z bazy danych) do apletupołączyćjest to bardzo przydatne, ale wspomnieli o przekazyw...

3 odpowiedź

Thread.Sleep () jest zamrożony

3 odpowiedź

Jak mogę użyć JAXB z niepodpisanego apletu (bez podpisywania go)?

Chciałbym przenieść obiekty Java do XML i odwrotnie z poziomu niepodpisanego apletu i nie mogę zmienić żadnych plików uprawnień / zasad bezpieczeństwa ani po...

2 odpowiedź

Ograniczenia dotyczące tego, co może zrobić niepodpisany aplet Java?

2 odpowiedź

Aplet Java nie może otwierać plików w przeglądarce Safari 7 (Mac OS X 10.9)

Mamy aplikację internetową, która używa apletu Java do manipulowania plikami na dysku lokalnym. Rozwijamy go od dłuższego czasu i znamy już wszystkie typy pr...

4 odpowiedź

Jak mogę uzyskać wczesny dostęp do aktualizacji Oracle Java, dzięki czemu mogę przetestować moją RIA i unikać ćwiczeń przeciwpożarowych, gdy te aktualizacje zostaną upublicznione?

2 odpowiedź

Co to jest Java Hybrid - aplikacja Applet +?

A jak mogę to napisać?Od komentarzy do mojegoOdpowiadać, to nastąpiło:„To, co mieliśmy w dawnych czasach - aplet i aplikacja - nie jest już dostępne”.I odpar...

4 odpowiedź

Przeglądanie pliku .doc za pomocą apletu java

Mam aplikację internetową. Wygenerowałem dokument MS Word w formacie xml (Word 2003 XML Document) po stronie serwera. Muszę pokazać ten dokument użytkownikow...

6 odpowiedzi

java.io.IOException: Nieprawidłowy format pliku kluczy