python wykres prosty histogram podany binned dane

Mam dane licznika (100 z nich), z których każdy odpowiada pojemnikowi (od 0 do 99). Muszę narysować te dane jako histogram. Jednak histogram zlicza te dane i nie drukuje poprawnie, ponieważ moje dane są już podzielone.

import random
import matplotlib.pyplot as plt
x = random.sample(range(1000), 100)
xbins = [0, len(x)]
#plt.hist(x, bins=xbins, color = 'blue') 
#Does not make the histogram correct. It counts the occurances of the individual counts. 

plt.plot(x)
#plot works but I need this in histogram format
plt.show()

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion