Wyniki wyszukiwania dla "ios5"

2 odpowiedź

Facebook API Post Message On Friends Wall

Chcę zapytać, jak zaimplementować widok tekstu w

2 odpowiedź

iOS5: metoda willSendRequestForAuthenticationChallenge działa cyklicznie

Używam poniższego kodu do uwierzytelnienia użytkownika na zdalnym serwerze. Jeśli podam poprawną nazwę użytkownika i hasło, nie ma problemu, ponieważ uwierzy...

1 odpowiedź

drawRect okrąg i animowany rozmiar / kolor

Rysuję krąg w

3 odpowiedź

Czy NSAttributedString jest dostępny przed iOS 6?

6 odpowiedzi

Okrągłe paski postępu w IOS

1 odpowiedź

Konfigurowanie kontrolera widoku szczegółowego za pomocą segue

TŁO:Mam niestandardową klasę UIViewController, w której zapełniam MKMapView niestandardowymi adnotacjami. Gdy użytkownik wybierze adnotację, zostaną wyświetl...

1 odpowiedź

Programowo wyciszyć / wyciszyć urządzenie z systemem iOS?

Próbuję wyciszyć dzwonek urządzenia z poziomu mojej aplikacji, ale z jakiegoś powodu za pomocą AVSystemController jak w tej odpowiedzi (Jak wyłączyć dźwięki ...

1 odpowiedź

AFNetworking + NsOperationQueue - Pobierz tysiące obrazów

Pracuję nad zadaniem (tylko iOS5 +), które wymaga pobrania tysięcy obrazów z serwera. Obrazy należą do pewnych kategorii, a każda kategoria może mieć setki z...

3 odpowiedź

Wyświetl wideo w Uiwebview nie na pełnym ekranie urządzenia

Chcę wyświetlić wideo w UIWebview. Po kliknięciu na wideo odtwarzane na pełnym ekranie urządzenia.Jak odtwarzamy wideo w UIWebview? Pamiętaj, że te pliki wid...

1 odpowiedź

Jak dodać przycisk śledzenia twitter w mojej aplikacji na iPhone'a?