Wszystkie pytania przez #nearest-neighbor

1 odpowiedź

Nearest Neighbor Search: Python

Mam dwuwymiarową tablicę:

4 odpowiedź

Jak obrócić obraz przy najbliższej sąsiedniej interpolacji przy użyciu Matlaba

Mój zwykły kod bez interpolacji:

5 odpowiedzi

Jak rozumieć haszowanie wrażliwe na lokalność?

2 odpowiedź

Struktura danych dla szybkich zapytań liniowych?

Wiem, że mogę użyć drzewa KD do przechowywania punktów i szybko iterować na ułamku z nich, które są blisko innego danego punktu. Zastanawiam się, czy jest co...

1 odpowiedź

Jak znaleźć poprzedni i następny rekord przy użyciu pojedynczego zapytania w MySQL?

Mam bazę danych i chcę znaleźć poprzedni i następny rekord uporządkowany według ID, używając pojedynczego zapytania. Próbowałem zrobić związek, ale to nie dz...

4 odpowiedź

kNN z dużymi rzadkimi macierzami w Pythonie

1 odpowiedź

Problem skalowania obrazu HTML5

Próbuję stworzyć grę o tematyce pikselowej na płótnie HTML5, w ramach której robię zdjęcia o rozmiarze 10x20 lub mniejszym i rysuję je na płótnie za pomocą n...

2 odpowiedź

znajdź najbliższe pary punktów między dwoma zestawami macierzy

Załóżmy, że mam dwa zestawy macierzy (A iB), w każdej macierzy znajduje się kilka współrzędnych punktowych, chcę się dowiedzieć, w którym miejscuB najbliżejA...

2 odpowiedź

BŁĄD: podzapytanie w FROM nie może odnosić się do innych relacji tego samego poziomu zapytania

Pracuję z PostgreSQL 9 i chcę znaleźć najbliższego sąsiada w tabeli

3 odpowiedź

R: znajdź najbliższy indeks