Wyniki wyszukiwania dla "correlated-subquery"

2 odpowiedź

BŁĄD: podzapytanie w FROM nie może odnosić się do innych relacji tego samego poziomu zapytania

Pracuję z PostgreSQL 9 i chcę znaleźć najbliższego sąsiada w tabeli

3 odpowiedź

SQL - Relacja między podkwerendą a tabelą zewnętrzną

ProblemMuszę lepiej zrozumieć zasady dotyczące tego, kiedy mogę odwołać się do zewnętrznej tabeli w podzapytaniu i kiedy (i dlaczego) jest to niewłaściwa pro...

1 odpowiedź

SQL Server „nie może wykonać funkcji agregującej na wyrażeniu zawierającym agregat lub podzapytanie”, ale Sybase może

Ten problem został omówiony wcześniej, ale żadna z odpowiedzi nie dotyczy mojego konkretnego problemu, ponieważ mam do czynienia z różnymi klauzulami gdzie w...

7 odpowiedzi

Różnica między podzapytaniem i podzapytaniem skorelowanym

3 odpowiedź

Znajdź wszystkie wiersze z wartościami zerowymi w dowolnej kolumnie

Próbuję utworzyć kwerendę, która zwróci wszystkie wiersze, które mają wartość null we wszystkich kolumnach oprócz 1. Niektóre wiersze będą miały gdzieś więce...

2 odpowiedź

Usuwanie SQL czyści tabelę zamiast błędów

Mam fragment SQL, który (można by pomyśleć) nie skompilował, ale zamiast tego usuwa wszystkie wiersze z tabeli docelowej.Rozważ to ustawienie: