Wyniki wyszukiwania dla "bicubic"

3 odpowiedź

Sześcienna / gładka interpolacja w C # [zamknięte]

1 odpowiedź

Jak działa interpolacja bicubiczna?

Po przeczytaniu tekstu na ten temat dowiedziałem się, że uważa on 16 oryginalnych sąsiadujących pikseli. Chcę wiedzieć, jak oblicza wartość koloru nowego pik...

1 odpowiedź

Problem skalowania obrazu HTML5

Próbuję stworzyć grę o tematyce pikselowej na płótnie HTML5, w ramach której robię zdjęcia o rozmiarze 10x20 lub mniejszym i rysuję je na płótnie za pomocą n...

4 odpowiedź

Bi-Cubic Interpolation Algorithm do skalowania obrazu

Próbuję napisać podstawowy algorytm zmiany rozmiaru bicubic, aby zmienić rozmiar 24-bitowej mapy bitowej RGB. Mam ogólne zrozumienieMatematyka zaangażowany, ...