Wyniki wyszukiwania dla "image-rotation"

4 odpowiedź

Jak obrócić obraz i zapisać obraz

W mojej aplikacji mam obraz w div, przycisk.Chcę obrócić wyświetlany obraz i zapisać obrócony obraz po kliknięciu przycisku przy użyciu jquery.Użyłem już kod...

2 odpowiedź

AffineTransform obcina obraz

Mam obraz i muszę go obrócić o 45, 90, 135, 180 stopni. Co ja robię try { BufferedImage src = ImageIO.read(new File("src.png")); double ang = Math.toRadians(90); AffineTransform t = new AffineTransform(); t.setToRotation(ang, src.getWidth() / ...

1 odpowiedź

Obracanie mapy bitowej za pomocą JNI i NDK

Tło:Zdecydowałem, że ponieważ bitmapy zajmują dużo pamięci, co może łatwo spowodować błędy braku pamięci, umieszczę ciężką, zajmującą pamięć pracę na kodzie ...

2 odpowiedź

Obracanie obrazu za pomocą AffineTransform

2 odpowiedź

Obracanie obrazu wokół określonego punktu nie działa! (Android)

Obracam ImageView z postRotate (float stopni, float px, float py), ustawiając px i py na kilka różnych wartości, w tym (0,0) i (imgView.getHeight (), imgView...

2 odpowiedź

Zastosuj jedną animację do wielu widoków jednocześnie

1 odpowiedź

Obrotowy wskaźnik prędkości igły wokół jej środka wraz ze zmianą prędkości

3 odpowiedź

Jak utworzyć sterowanie obrotowym kołem?

2 odpowiedź

Jak mogę przyspieszyć obracanie dużego TIFF o 90 stopni

Przetwarzam ogromne obrazy TIFF (w skali szarości, 8 lub 16 bitów, do 4 GB), które będą używane jako dane wejściowe o wysokiej rozdzielczości dla maszyny. Ka...

4 odpowiedź

Jak obrócić obraz przy najbliższej sąsiedniej interpolacji przy użyciu Matlaba

Mój zwykły kod bez interpolacji: