Wyniki wyszukiwania dla "multipartform-data"

1 odpowiedź

jQuery AJAX 'wieloczęściowe / dane formularza' Not Sending Data?

12 odpowiedzi

Wyślij żądanie wieloczęściowe za pomocą zestawu SDK systemu Android

1 odpowiedź

W jaki sposób mogę POST tablicy z kodowaniem danych wieloczęściowych / formularzy?

W łańcuchu parametrów GET lub w żądaniu POST „x-www-form-urlencoded” możliwe jest określenie tablicy parametrów poprzez nadanie im nawiasów (np. „Nazwa []”)....

1 odpowiedź

Oczekiwanie na zakończenie wysyłania obrazu wieloczęściowego

Udostępniam aplikację w iOS7, to rodzaj aplikacji sieci społecznościowej z postami z obrazami i zapleczem, które zapisuje wszystkie dane wysłane z klienta. K...

7 odpowiedzi

Jak mogę przepisać to żądanie CURL wieloczęściowe / dane formularza bez użycia -F?

2 odpowiedź

Wykres na Facebooku api: przesyłanie obrazu zakodowanego wieloczęściowo / danych postaci

Usiłuję opublikować obraz przy użyciu parametru źródłowego (Multipart / dane formularza) w eksploratorze API Graph. Mój parametr źródłowy wygląda tak:

2 odpowiedź

Pomoc, nie wiem, co jest nie tak z moim wieloczęściowym POSTem HTTP

1 odpowiedź

Post curl PHP z załącznikiem; niestandardowy nagłówek typu zawartości

Muszę wysłać plik na serwer wraz z kilkoma postami. Dokumentacja otrzymana od tego administratora serwera pokazuje przykład, jak ma wyglądać prośba o wpis (*...

4 odpowiedź

JS: Jak wysłać wiele plików za pomocą FormData (jQuery Ajax)

W mojej formie jest wiele przesyłanych plików, używając

1 odpowiedź

Jak ustawić granicę dla żądania wieloczęściowego / danych formularza podczas używania jquery ajax FormData () z wieloma plikami

Mam formularz HTML, który musi przesłać 3 części do istniejącego API REST w jednym żądaniu. Wydaje mi się, że nie mogę znaleźć dokumentacji dotyczącej sposob...