Wyniki wyszukiwania dla "load-balancing"

2 odpowiedź

Jak skalować serwer Node.js WebSocket Redis?

2 odpowiedź

AWS Elastic Load Balancer i wiele stref dostępności

Chcę zrozumieć, jak obciążenie ELB równoważy wielestrefy dostępności. Na przykład, jeśli mam 4 wystąpienia (

8 odpowiedzi

AWS Load Balancer ze statycznym adresem IP

3 odpowiedź

Jak klastrować ServiceMix?

Szukam wstępnych wskazówek dotyczących sposobu klastrowania rozwiązania ServiceMix. Zasadniczo potrzebuję:posiadanie 2 (lub więcej) instancji ServiceMix obsł...

1 odpowiedź

Czy witryny sieci Web Azure korzystają z równoważenia obciążenia przy użyciu protokołu ip?

Po prostu wstałem z witryny, korzystając z podglądu stron internetowych Windows Azure. Po wykonaniu tej czynności uruchomiłem program YSlow, aby upewnić się,...

2 odpowiedź

Utrzymuj równoważenie obciążenia przed przekroczeniem limitu czasu podczas długiej pracy

Korzystam z ASP.NET MVC 4, aby zaakceptować przesyłanie wideo o rozmiarze do 30 MB. Po przesłaniu wideo do witryny wideo jest następnie wysyłane do usługi in...

1 odpowiedź

Łączenie akceptantów i równoważenie obciążenia w Erlang?

1 odpowiedź

Przykład awaryjnego przełączania podstawowego Apache Camel LoadBalancer

Na początek chcę tylko powiedzieć, że jestem nowy w Camel i bardzo niedawno zrozumiałem jego główne koncepcje.Próbuję utworzyć podstawowy przykład pracy przy...

6 odpowiedzi

Różnica między powinowactwem do sesji a sesją lepką?

4 odpowiedź

symfony2 za Amazon ELB: zawsze zaufane dane proxy?

Używam aplikacji internetowej Symfony2 na AWS i używam Elastic Load Balancer.W metodzie kontrolera muszę wykonać następujące czynności, aby uzyskać adres IP ...