Wyniki wyszukiwania dla "amazon-elb"

1 odpowiedź

Wewnętrzny i internetowy dostęp do Amazon Elastic Beanstalk

Staramy się utworzyć konfigurację wielu interfejsów API za pomocą komponentu Elastic Beanstalk (AEB) Amazon AWS. Powodem, dla którego wybraliśmy AEB, jest to...

2 odpowiedź

pętla przekierowania .htaccess podczas próby dodania wymuszonej reguły HTTPS (Amazon Elastic Beanstalk)

Zacząłem otrzymywać ten błąd po próbie włączenia reguły wymuszania HTTPS w środowisku produkcyjnym. Zmienna środowiskowa BWC_ENV może mieć kilka różnych wart...

3 odpowiedź

Obsługa dwukierunkowego TLS / HTTPS z ELB

2 odpowiedź

Konfiguracja ELB i Apache dla strony HTTPS

2 odpowiedź

Jak skonfigurować AWS ELB do blokowania określonych adresów IP? (znani spamerzy) [zamknięci]

Szukam sposobu na usunięcie połączeń ze znanych adresów ip spamowych w Elastic Load Balancer (ELB) Amazon?Obecnie robię to na poziomie serwera WWW (wiele ins...

1 odpowiedź

WebSockets i równoważenie obciążenia, wąskie gardło?

Kiedy masz kilka systemów działających jako drony WebSocket i Load Balancer przed tymi dronami. Kiedy żądanie WebSocket pojawi się w LB, wybiera drona WebSoc...

3 odpowiedź

Wiele ELB dla jednej grupy automatycznego skalowania

Mamy wiele certyfikatów SSL dla grupy serwera EC2 (ze względu na ograniczenia wynikające ze starszej wersji). Mamy wiele ELB wskazujących na tę grupę, z któr...