Wyniki wyszukiwania dla "scalability"

2 odpowiedź

Microsoft Sync Framework - wydajność i skalowalność

Próbuję użyć Microsoft Sync Framework 2.1 w bazie danych SQL Server. Będzie duża liczba jednoczesnych użytkowników końcowych, synchronizujących się z central...

2 odpowiedź

Tablica obiektów PHP nie ma skali liniowej, podczas gdy tablice globalne?

Występuje poważny problem z wydajnością, gdy używa się tablicy obiektów jako właściwości zamiast używania globalnej zmiennej tablicy php, dlaczego?Aby porówn...

6 odpowiedzi

Rozwiązania Java dla transakcji rozproszonych i / lub współdzielonych danych w klastrze

Jakie są najlepsze podejścia do grupowania / dystrybucji aplikacji serwera Java? Szukam podejścia, które pozwala skalować w poziomie, dodając więcej serwerów...

3 odpowiedź

socket: Zbyt wiele otwartych plików (24) apache bench lighttpd

Kiedy rozpoczynam test Apache Bench:ab -n 10000 -c 1300http://domain.com/test.phpDostaję błąd:gniazdo: zbyt wiele otwartych plików (24)Kiedy zmieniam na &#39...

3 odpowiedź

Jak podzielić partycję Mysql na WIELE SERWERÓW?

Wiem, że partycjonowanie poziome ... możesz utworzyć wiele tabel.Jak możesz to zrobić na wielu serwerach? Umożliwi to skalowanie Mysql.Tworzyć tabele X na se...

2 odpowiedź

Jak skalować serwer Node.js WebSocket Redis?

1 odpowiedź

Mechanizm zwrotny Nodejs - który wątek obsługuje wywołanie zwrotne?

Jestem nowym użytkownikiem nodeJS i zastanawiałem się nad modelem pojedynczej instancji węzła. W prostej aplikacji nodeJs, gdy pewna operacja blokowania jest...

4 odpowiedź

Jak utworzyć farmę internetową ASP.NET?

6 odpowiedzi

C ++ Socket Server - Nie można nasycić procesora

9 odpowiedzi

przetwarzanie severside vs przetwarzanie po stronie klienta + ajax?