Wyniki wyszukiwania dla "amazon-web-services"

5 odpowiedzi

Ładowanie danych (przyrostowo) do Redshift Amazon, S3 vs DynamoDB vs Insert

Mam aplikację internetową, która musi wysyłać raporty na temat jej wykorzystania. Chcę użyć Amazon RedShift jako hurtowni danych w tym celu. Jak mam zbierać ...

3 odpowiedź

Obsługa błędów w AWS PHP SDK 2

Jeśli próbuję zdobyć obiekt z mojego wiadra S3, który nie istnieje, SDK Amazon PHP 2 daje mi dość brzydki błąd. Przydatny dla mnie, ale nic nie znaczy dla uż...

3 odpowiedź

apache mod_rewrite nie działa z plikiem .htaccess

OK, mam problemy z aws lub czymś takim, że nie mogę sprawić, by mod_rewrite działał.Dla celów testowych wykonałem następujące czynności:1 użyta konsola aws d...

7 odpowiedzi

Jak obsługiwać pola zawarte w cudzysłowach (CSV) podczas importowania danych z S3 do DynamoDB przy użyciu EMR / Hive

Próbuję użyć EMR / Hive do importowania danych z S3 do DynamoDB. Mój plik CSV zawiera pola ujęte w podwójne cudzysłowy i oddzielone przecinkiem. Podczas twor...

3 odpowiedź

Kolejki SQS Max AWS

Czy ktoś wie, jaka jest maksymalna liczba kolejek, które mogę utworzyć? Rozglądam się po AWS i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Pod koniec tego projektu mogę mie...

5 odpowiedzi

Amazon SNS Mobile Push - jak zbiorczo subskrybować punkty końcowe do tematu?

Próbuję przenieść moją istniejącą infrastrukturę powiadomień push systemu iOS do mobilnego push SNS amazon.Wyeksportowałem wszystkie moje tokeny z mojej loka...

2 odpowiedź

Amazon S3: Strange Error - „Czasami” SignatureDoesNotMatch, czasami tak

Opracowuję kod dla sprzedawców. Używamy aplikacji „Force.com dla Amazon Web Services” z Appexchange. Aplikacja jest dostarczana przez Amazon.Pobieraj pliki z...

1 odpowiedź

AWS Beanstalk Django / Python Running Local Issue

Śledziłem ”Wdrażanie aplikacji Django na AWS Elastic Beanstalk„tutorial dostarczony przez Amazon, ale próbuję uruchomić projekt lokalnie i otrzymujęBłąd wart...

2 odpowiedź

Skrypt do formatowania i montowania wszystkich dostępnych urządzeń magazynu instancji

6 odpowiedzi

Amazon EC2 - dysk pełny [zamknięty]

Kiedy uciekam