Wyniki wyszukiwania dla "weblogic"

1 odpowiedź

Równoważenie obciążenia WebLogic

Obecnie opracowuję projekt obsługiwany w środowisku klastrowym WebLogic. Pomyślnie skonfigurowałem klaster, ale teraz chcę rozwiązania równoważenia obciążeni...

7 odpowiedzi

Błąd Weblogic 403 - Zabronione

2 odpowiedź

java.lang.IllegalStateException: Nie można znaleźć kopii zapasowej dla fabryki javax.faces.application.ApplicationFactory

Zaktualizowałem aplikację do używania słoików javax.faces-2.2.4 i primefaces-4.0. Po wdrożeniu mojej aplikacji na weblogic z myeclipse otrzymuję poniżej błąd:

3 odpowiedź

Jak zdalnie wdrożyć aplikację w weblogice?

9 odpowiedzi

Nie można uzyskać dostępu do źródła danych weblogic z java z przedrostkiem jdbc /

Stworzyłem dwa źródła danych w weblogice o nazwach poniżej jndijdbc / testDatasourcetestDatasource1Jestem w stanie uzyskać dostęp do źródła danych testDataso...

2 odpowiedź

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException podczas wdrażania aplikacji w WLS 12

Otrzymuję ten błąd podczas wdrażania aplikacji w Weblogic.

1 odpowiedź

NetBeans pobiera bibliotekę JSF Server zamiast zarejestrowanych bibliotek

Mam aplikację korporacyjną (EAR) z tymi specyfikacjami:JAVA EE 5JDK 6JSF 2Uruchomiony na Weblogic 11g (10.3.6)Mam wewnątrz niego WAR, serwer weblogic ma bibl...

1 odpowiedź

Debugowanie Eclipse WebLogic

Wiem, że możesz debugować, klikając ikonę debugowania w Eclipse. Czy jest możliwe uruchomienie WebLogic z linii poleceń z debugowaniem i wciąż debugowaniem? ...

4 odpowiedź

Wstrzykiwanie EJB do serwletu

Poszukałem bez powodzenia, próbując zrozumieć, dlaczego Weblogic 10.3.4 nie wstrzykuje EJB w pole z adnotacjami w serwletu.Ear zawiera ejb.jar definiujące DA...

3 odpowiedź

zagnieżdżonym wyjątkiem jest java.lang.NoClassDefFoundError: org / hibernate / ejb / HibernatePersistence