Wyniki wyszukiwania dla "multi-query"

2 odpowiedź

mysqli wiele zapytań - ustawiona zmienna powoduje błąd boolowski / jak go pominąć?

Otrzymałem następujące proste zapytanie, które działa dobrze przez phpmyadmin, ale kiedy dodam go do mojej strony php, żadne wyniki nie są zwracane i nie ma ...