Wyniki wyszukiwania dla "concurrent-programming"

5 odpowiedzi

Jak rozmawiać ze sobą 2 JVM

Mam następującą sytuację:Mam 2 procesy JVM (naprawdę 2

2 odpowiedź

Jak zatrzymać wykonywanie Executor ThreadPool w java?

Pracuję nad Executorami w Javie, aby jednocześnie uruchamiać więcej wątków naraz. Mam zestaw Runnable Objects i przypisuję go do Exceutors. Executor działa d...

3 odpowiedź

Jaka jest różnica w wykorzystaniu lotności między C / C ++ i C # / Java?

3 odpowiedź

Czym różni się LinkedBlockingQueue od ConcurrentLinkedQueue?

2 odpowiedź

Czy jest to właściwy sposób iteracji nad Concurrentdictionary w C #

1 odpowiedź

Start / Suspend / Resume / Suspend… metoda wywoływana przez inną klasę

Chcę zaimplementować klasyfikator Anytime k-NN, ale nie mogę znaleźć sposobu, aby wywołać metodę „classify (...)” przez określony czas, zawiesić ją, uzyskać ...