Wyniki wyszukiwania dla "font-awesome-4"

21 odpowiedzi

Jak stylować kolor ikony, rozmiar i cień ikon czcionek Awesome

Jak mogę stylizować kolor, rozmiar i cień ikon z Font AwesomeIkony?Na przykład, czcionka Awesometeren pokaże niektóre ikony na biało, a niektóre na czerwono,...

1 odpowiedź

Jak dostarczyć czcionki z niestandardowego katalogu za pomocą potoku zasobów

Próbuję dołączyć Fontawesome z aplikacją Rails 4, jednak zasoby nie trafiają do potoku zasobów. Czcionki nie są jednak produkowane i nie mogę zrozumieć, dlac...