Wyniki wyszukiwania dla "visual-studio-extensions"

1 odpowiedź

Niestandardowe rozszerzenie Intellisense

8 odpowiedzi

Czy istnieje skrót klawiaturowy do przenoszenia kursora między metodami w Visual Studio 2010?

Czy istnieje jakiś skrót klawiaturowy do przenoszenia kursora między metodami w Visual Studio? Czy są jakieś wtyczki, które mogą wykonywać tę samą pracę?Cały...

3 odpowiedź

Jak uzyskać bieżący używany motyw kolorów Visual Studio

Tworzę swój własny Prezenter IntelliSense, ponieważ Visual Studio2012 obsługuje zmianę tematu, więc chcę, aby mój kolor tła prezentera mógł zostać automatycz...

1 odpowiedź

jak uzyskać wybrany obiekt węzła połączenia w oknie VS Server Explorer DDEX

Dodałem kilka opcji węzła połączenia w eksploratorze serwera dla mojego rozszerzenia VS. Dla jednej z opcji menu, które dodałem, muszę uzyskać ciąg połączeni...

1 odpowiedź

Jak można dodać plik do listy MRU ostatnich projektów, gdy programowo otwiera się rozwiązanie w VS?

Kiedy rozwiązanie programowo otwiera się w dodatku / rozszerzeniu (w moim przypadku VS2012) za pomocąRozwiązanie. Otwórz, plik rozwiązania nie jest dodawany ...

2 odpowiedź

Synchronizuj rozszerzenia w Visual Studio 2013 między wieloma komputerami

Jestem pewien, że jest to częsty problem, ale nie mogę znaleźć wiele informacji na ten temat.ProblemMam komputer roboczy, komputer domowy, powierzchnię, a mo...

1 odpowiedź

Jak mogę zainstalować rozszerzenie, aby wszyscy użytkownicy mieli do niego dostęp?

1 odpowiedź

Co stało się z rozszerzeniem Visual Studio dla „Ultra Find”?

Co stało się z rozszerzeniem Visual Studio dla „Ultra Find”? Widziałem odnośniki na tej stronie i Internecie dla tego rzekomo niesamowitego rozszerzenia. Oto...

2 odpowiedź

Visual Studio przechwytuje komendę pomocy F1

Chcę napisać dodatek do studia graficznego, który może przechwycić domyślne polecenie pomocy online i pobrać adres URL biblioteki MSDN, gdyF1 pomoc jest wywo...

1 odpowiedź

Przechwytywanie lokalnych zmiennych VS podczas debugowania w EnvDTE

Czy możliwe jest przechwycenie danych debugowania używanych przez okno lokalne i okno debugowania, przy użyciu EnvDTE do rozszerzenia .vsix studio graficzneg...