Wyniki wyszukiwania dla "global-asax"

1 odpowiedź

ile razy inicjowany jest System.Web.HttpApplication na proces

1 odpowiedź

Global.asax - Application_Error - Jak mogę uzyskać dane strony?

Mam ten kod:

1 odpowiedź

Global.asax w Umbraco 6

Miałem następujące rzeczy w moim Global.asax (Umbraco 4.7)Uruchomienie aplikacjiApplication_EndRequestBłąd aplikacjiSession_StartSesja_KoniecTeraz przeszedłe...

2 odpowiedź

Niestandardowe strony błędów aplikacji ASP.NET MVC nie są wyświetlane w udostępnionym środowisku hostingu

1 odpowiedź

Ponowne uruchomienie aplikacji dla folderu usuniętego, dodanego, zaktualizowanego

2 odpowiedź

Stan sesji niedostępny w tym kontekście - w Global.asax

Dostaję błąd „stan sesji niedostępny w tym kontekście”.Błąd jest zagnieżdżony w parametrze nadawcy wielu metod w pliku Global.asax:Application_BeginRequestAp...

1 odpowiedź

Gdzie dzieje się „magia”, gdy kontroler tworzy instancję poprawnej implementacji interfejsu w interfejsie WWW API?

Wydaje mi się, że gdzieś królik jest wyciągany z kapelusza, jeśli chodzi o DI w kontrolerach Web API.Grokuję, że: 0) Kontroler w projekcie Web API może być w...

3 odpowiedź

ASP.NET: zmienna sesji dostępu w global.asax

Mam aplikację ASP.NET iw zdarzeniu błędu aplikacji Global.asax, wywoływam metodę śledzenia / rejestrowania błędu. Chcę użyć tutaj zawartości zmiennej sesji. ...

2 odpowiedź

<machineKey decryptionKey = „AutoGenerate”… jest ignorowane przez IIS. Nie unieważni plików cookie poprzedniej sesji

4 odpowiedź

Zdarzenie ASP.NET Session_End nie działa