Wyniki wyszukiwania dla "global-asax"

10 odpowiedzi

Wiele metod HttpPost w kontrolerze Web API

Zaczynam używać projektu MVC4 Web API, mam kontroler z wieloma

3 odpowiedź

Zdarzenie Application_Start () w global.asax

4 odpowiedź

Zdarzenie ASP.NET Session_End nie działa

1 odpowiedź

Global.asax nie publikuje, a wydarzenie nie odbywa się w Global.asax

1 odpowiedź

Global.asax - Application_Error - Jak mogę uzyskać dane strony?

Mam ten kod:

1 odpowiedź

Response.Redirect nie działa w Global.asax

Stworzyłem stronę błędu, aby wyświetlić ogólną wiadomość dla wszystkich nieobsłużonych wyjątków.To jest kod w Global.asax

1 odpowiedź

Ponowne uruchomienie aplikacji dla folderu usuniętego, dodanego, zaktualizowanego

1 odpowiedź

Global.asax w Umbraco 6

Miałem następujące rzeczy w moim Global.asax (Umbraco 4.7)Uruchomienie aplikacjiApplication_EndRequestBłąd aplikacjiSession_StartSesja_KoniecTeraz przeszedłe...

4 odpowiedź

Błąd analizy Global.asax po drobnych zmianach i powrocie do poprzedniej wersji

Projekt w kontekście to:Aplikacja sieci Web ASP .NET.NET Framework: 4Cel platformy: x86IDE: Visual Studio 2010 Ultimate SP1Wiele projektów w rozwiązaniu z AS...

1 odpowiedź

ile razy inicjowany jest System.Web.HttpApplication na proces