Wyniki wyszukiwania dla "uimenucontroller"

1 odpowiedź

Jak dodać niestandardową pozycję menu do menu UITextView, która jest linkiem do strony Wikipedii wybranego słowa?

Jestem nowym użytkownikiem Xcode, używam wersji 4.6.3 - Macbook za stary na nową wersję.Rozejrzałem się po Internecie i przepełniłem stos i nie mogę znaleźć ...

2 odpowiedź

_UIFallbackPresentationViewController

Ciągle otrzymuję następujący błąd, gdy odrzucam słownik, który otwiera się z tapping Define na UIMenuController w UIWebView na iPhone: -

2 odpowiedź

Usuwanie domyślnego wycinania, kopiowania, wklejania z UIMenuController w TableView

Próbuję usunąć domyślne elementy menu z UIMenuController. Znalazłem ten post dla UIWebview lub UITextView:Jak usunąć domyślny UIMenuItem z UIMenuController w...

2 odpowiedź

Jak mogę zastąpić UIMenuController moim własnym widokiem, gdy zaznaczony jest tekst?

Po wybraniu tekstu domyślnie pojawia się kontroler UIMenuController z wycinaniem / kopiowaniem / wklejaniem itp.Chciałbym zastąpić to moim własnym widokiem n...

3 odpowiedź

Jak wyświetlić niestandardowy UIMenuItem dla UITableViewCell?

Chcę UIMenuController, który pojawia się, gdy długo naciśnij UITableViewCell, aby wyświetlić niestandardowe UIMenuItems.Ustawiłem niestandardowy element w vi...

3 odpowiedź

Czy UIMenuItem może pokazać UIImage?

4 odpowiedź

UIMenuController sharedMenuController - niestandardowe menuitem dla uicollectionview nie pokazywane w ios 7

2 odpowiedź

Dostosuj UIMenuController

1 odpowiedź

UIMenuController nie wyświetla się

2 odpowiedź

Wyświetl UIMenuController w editorDidBegin UITextField

Chcę po prostu wyświetlić kontroler UIMenuController zaraz po aktywacji pola tekstowego.Co teraz robię to: