Wyniki wyszukiwania dla "facet"

2 odpowiedź

Grupa ElasticSearch według wielu pól

1 odpowiedź

Dostosuj rodzaj linii jednej linii w obiekcie facet_grid

Mam wątek podobny do tego:

1 odpowiedź

jak dodać komponent programowo / dynamicznie do aspektu p: dataTable

Próbuję dodać filtr globalny dla mojego

4 odpowiedź

ggplot, facet, piechart: umieszczanie tekstu na środku plasterków wykresu kołowego

Próbuję stworzyć fasetowy wykres kołowy z ggplot i napotykać problemy z umieszczaniem tekstu w środku każdego plasterka:

2 odpowiedź

Jak utworzyć fasetowany wykres liniowy za pomocą ggplot?

Mam utworzoną ramkę danych z tym kodem:

3 odpowiedź

Wiele zakresów w aspekcie solr

Jak można sformatować zapytanie dotyczące aspektu Solr tak, aby zawierało dwa zakresy odsłon?Następujące będą tylko zwracać

3 odpowiedź

Ustawianie indywidualnych limitów osi za pomocą facet_wrap i scales = „free” w ggplot2

Tworzę fasetowy wykres, aby przeglądać wartości przewidywane i rzeczywiste obok siebie z wykresem przewidywanej wartości w stosunku do reszt. Będę używać

1 odpowiedź

Powtórz wartości do wielu wykresów podczas facetingu

1 odpowiedź

Naprawianie kolejności aspektów w ggplot

Dane:

1 odpowiedź

Dlaczego ten facet_grid nie usuwa kolumn?

Cześć, mam ten zestaw danych: