Wyniki wyszukiwania dla "mongo-java"

1 odpowiedź

MongoDB: jak grupować według daty z agregacją daty mongo przy użyciu sterownika java

Z trudem pisałem, aby przekonwertować polecenie powłoki mongo na zapytanie java na sterowniku java mongo, aby wywołać go w moim projekcie webapp: polecenie j...

5 odpowiedzi

(MongoDB Java) $ push do tablicy

Używam mongo 2.2.3 i sterownika java. Mój dylemat, muszę $ wypchnąć pole i wartość do tablicy, ale nie wydaje mi się, żebym wymyślił, jak to zrobić. Przykład...

3 odpowiedź

jak wykonać polecenie admin z java

1 odpowiedź

MongoDB Java: Znajdowanie obiektów w Mongo za pomocą operatora QueryBuilder $ in nie zwraca nic

mam

7 odpowiedzi

Jak agregować według roku do miesiąca w innej strefie czasowej

Mam MongoDB, który przechowuje obiekty daty w UTC. Cóż, chcę wykonać agregację według roku, dnia miesiąca w innej strefie czasowej (CET).robi to dobrze dla UTC: