Wyniki wyszukiwania dla "http-headers"

3 odpowiedź

Używanie Javascript do dodawania niestandardowego nagłówka http i wywoływania pobierania plików

Chciałbym rozpocząć proste pobieranie plików przez przeglądarkę, jednak token dostępu musi być przekazany z niestandardowym nagłówkiem HTTP:

3 odpowiedź

IIS7: ustaw „no-cache” dla wszystkich stron aspx, ale nie dla images / css / js

2 odpowiedź

Uzyskiwanie odpowiedzi na żądanie http bez długości treści?

2 odpowiedź

Odpowiedni kod statusu HTTP dla żądania określający nieprawidłowy nagłówek Content-Encoding?

2 odpowiedź

Pobierz odpowiedź Json w IE (7 ~ 10)

1 odpowiedź

Nielegalne znaki w nagłówkach HTTP

Tworzę

3 odpowiedź

Różnica między nagłówkami Pragma i Cache-control?

Czytałem oPragma nagłówek dalejWikipedia który mówi:„Pole nagłówka Pragma: no-cache jest nagłówkiem HTTP / 1.0 przeznaczonym do użycia w żądaniach. Jest to s...

2 odpowiedź

Używanie URI względnych protokołów w nagłówkach „Lokalizacja:”

Zauważam wPodręcznik PHP co stanowi:HTTP / 1.1 wymaga bezwzględnego URI jako argumentu do »Location: włącznie ze schematem, nazwą hosta i ścieżką bezwzględną...

8 odpowiedzi

Dodanie niestandardowego nagłówka do żądania HTTP przy użyciu angular.js

Jestem nowicjuszem w angular.js i próbuję dodać kilka nagłówków do żądania:

1 odpowiedź

Właściwy nagłówek php mysql wyświetlanie obrazu blob