Wyniki wyszukiwania dla "comexception"

8 odpowiedzi

jak rozwiązać Wyjątek: Call został odrzucony przez Callee. (Wyjątek od HRESULT: 0x80010001 (RPC_E_CALL_REJECTED)) w C #?

Napisałem kod C # w aplikacji konsolowej, aby otworzyć dwa Excela i skopiować i wkleić dane z jednego Excela do innego Excela. Działało dobrze, dopóki widocz...

1 odpowiedź

Awaria VSHost, REGDB_E_INVALIDVALUE ładowanie określonego projektu

4 odpowiedź

Automatyzacja biura za pośrednictwem usługi Windows na serwerze 2008