Wyniki wyszukiwania dla "instance"

2 odpowiedź

Pobieranie wszystkich wystąpień klasy [duplikat]

1 odpowiedź

Strona intensywnie korzystająca z Ajax: użyj ponownie tego samego obiektu XMLHttpRequest lub utwórz nowy za każdym razem?

3 odpowiedź

Tworzenie ogólnej instancji typu <T> ze zmienną zawierającą typ

3 odpowiedź

Jak „wywołać” instancję klasy w PHP?

czy istnieje możliwość „wywołania” instancji klasy przez reprezentację ciągu?W tym przypadku oczekiwałbym, że kod będzie wyglądał tak:

14 odpowiedzi

Różnica między klasami, obiektami i instancjami

Czym jest klasa, obiekt i instancja w Javie?

5 odpowiedzi

Kiedy używać zmiennych statycznych / metod i kiedy używać zmiennych instancji / metod w Javie? [Zamknięte]

2 odpowiedź

Jak utworzyć obiekt klasy klasy z wewnętrznym konstruktorem poprzez odbicie?

3 odpowiedź

Nie mogę uzyskać dostępu do pozycji kursora (przesuń mysz programowo)

to jest mój kod:

1 odpowiedź

Globalne wystąpienia klasy

Wciąż próbuję poznać C # (najczęściej działa z C). Mam klasę „Urządzenie” i chciałbym utworzyć instancję klasy, ale chciałbym również uzyskać dostęp do insta...

6 odpowiedzi

Variable and Method shadowing w Javie

Zasadniczo chciałbym wiedzieć, dlaczego metoda statyczna nie może być śledzona przez metodę instancji (wiem, dlaczego, w pewnych okolicznościach doprowadzi t...