Wyniki wyszukiwania dla "pygame"

2 odpowiedź

Dodaj wykrywanie kolizji do plattformera w pygame

Pracuję nad małą grą platformową, w której umieszczasz bloki, aby uzyskać poziom, a następnie grasz.Dostałem grawitację, skakanie i lewy i prawy ruch .. ale ...

4 odpowiedź

Python wyświetla tekst z czcionką i kolorem?

Czy istnieje sposób, w jaki mogę wyświetlać tekst w oknie pygame za pomocą Pythona?Muszę wyświetlić kilka informacji na żywo, które aktualizują i raczej nie ...

2 odpowiedź

Projekt Space Invaders

Tworzę grę podobną do Space Invaders. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy zdarzenie jest rzadsze? Teraz, jeśli naciśniesz spację wystarczająco szybko, gó...

3 odpowiedź

Jak skonfigurować pygame z Eclipse?

2 odpowiedź

Python: Odtwarzanie muzyki w tle?

Obecnie tworzę grę w Pythonie. Nie używam PyGame, tylko konsola (nie-GUI) Po uruchomieniu gry dostaniesz logo do gry i wiele informacji o „podróży”, którą wł...

1 odpowiedź

Błąd wysublimowanego tekstu 2: podczas budowania gry

Ciągle otrzymuję ten błąd

2 odpowiedź

Używanie Pygame bez instalacji

Robię prostą grę RPG na uczelni i chciałbym używać pygame. Jednak moja uczelnia ma politykę grupową wyłączającą uruchamianie plików wykonywalnych Windows, wi...

4 odpowiedź

Pygame: key.get_pressed () nie pokrywa się z kolejką zdarzeń

Próbuję opracować proste elementy sterujące dla aplikacji używającej pygame w Pythonie. Mam podstawy, ale uderzam w dziwną ścianę: używam strzałek, aby kontr...

9 odpowiedzi

Instalacja pygame z Anaconda

mam

4 odpowiedź

Instalacja PyGame na Mountain Lion OS