Wyniki wyszukiwania dla "pygame"

3 odpowiedź

jak używać pygame set_alpha () na obrazku

Używam pygame i pytona do projektu, który buduję, i buduję ekran powitalny, kiedy gra się otwiera. Mam png, który chcę pokazać na ekranie powitalnym, i posta...

2 odpowiedź

pygame nie działa z przenośnym pytonem

Staram się, aby pygame działało z przenośnym pythonem 3.2.1.1 działającym z pamięci USB, ale kiedy używam następującego kodu:

2 odpowiedź

Czy jest jakiś sposób, aby podczas pracy z pygame mogłem również uruchomić konsolę?

2 odpowiedź

Jak skalować obrazy do rozmiaru ekranu w Pygame

Zastanawiałem się, jak zmieniłbym rozmiar obrazów w

2 odpowiedź

Atrybut Pygame, init ()

2 odpowiedź

Homebrew: Brak formuły dla smpeg

3 odpowiedź

Unbound Local Error ze zmienną globalną

3 odpowiedź

Czy ciągłe wprowadzanie klucza może stale przesuwać sprite?

4 odpowiedź

Jak pomyślnie zaimportować plik pygame.locals

2 odpowiedź

Jak mogę utworzyć kopię powierzchni w pygame w skali szarości?