Wyniki wyszukiwania dla "frontend"

1 odpowiedź

front development workflow z angularjs i gruntjs

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na automatyczne zapisywanie na każdym naciśnięciu klawisza w wysublimowany sposób?

Chciałbym wysublimować, aby zapisać mój plik przy każdym naciśnięciu klawisza, w celu przeładowania na żywo.Najlepszą akcją byłoby automatyczne zapisywanie p...

2 odpowiedź

Jak stworzyć efekt kliknięcia / przeciągnięcia JQuery / svg?

Nie wiem dokładnie, jak to nazwać, ale szukam sposobu na utworzenie kropkowanego efektu konturu / zaznaczenia za pomocą javascript / svg, gdy klikniesz i prz...

6 odpowiedzi

Czy czyste adresy URL to backend lub frontend

3 odpowiedź

Ember.js lub Backbone.js dla Restful backend [closed]

1 odpowiedź

Jaka jest definicja / różnica „backendu” i „frontendu” w rozwoju / projekcie oprogramowania? [Zamknięte]

Jak nowicjusz rozróżnia to? Skąd można wiedzieć, że on / ona pracuje jest systemem back-end lub systemem front-end?

13 odpowiedzi

Testowanie umiejętności HTML / CSS / Javascript podczas zatrudniania [zamknięte]

Kiedy wynajmujesz programistę front-end, jakie konkretne umiejętności i praktyki należy przetestować? Jaka jest dobra metryka oceny umiejętności w HTML, CSS ...

1 odpowiedź

Czy bezpieczne jest korzystanie z obrazów zakodowanych w base64 w sieci, Zalety i wady?

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zastosowanie limitu znaków w funkcji wp_editor?

Próbuję dowiedzieć się, jak połączyć ten kod w polu zasobów na formularzu przedniego zgłoszenia, ale muszę go ograniczyć do określonej liczby znaków.

4 odpowiedź

Weź wartość 1-31 i przekonwertuj ją na datę porządkową w / JavaScript