Wyniki wyszukiwania dla "communication"

9 odpowiedzi

Komunikacja między fragmentem a działaniem - najlepsze praktyki

To pytanie ma głównie na celu uzyskanie opinii na temat najlepszego sposobu obsługi mojej aplikacji. Mam trzy fragmenty obsługiwane przez jedno działanie. Fr...

1 odpowiedź

wywoływanie metody klasy z innej klasy

1 odpowiedź

Komunikacja między aplikacją Windows Store a rodzimą aplikacją komputerową

! Dla uproszczenia będę się odnosiłAplikacje Windows Store (znany również jako Metro lub Modern UI) jako „aplikacja” i wspólnyaplikacje desktopowe jako „apli...

3 odpowiedź

iPhone TCP / IP Socket Server / Program klienta

Na tej stronie przeczytałem wiele pytań dotyczących tego tematu, ale nie odpowiedzieli na moje pytanie. Jeśli nie możesz być ### o moim celu lub tle, przejdź...

2 odpowiedź

Obliczanie czasu 3,5 modusa RTU

1 odpowiedź

wysyłanie poleceń z Activity do Service na Androida

Mam jedną klasę aktywności i usługę z odtwarzaczem multimediów w środku. Użytkownik wybiera mp3 z karty SD, którą chce odtworzyć. Używam zamiaru dodatkowego,...

7 odpowiedzi

Jaki jest najłatwiejszy sposób komunikacji między procesami w języku C #?

Mam dwie aplikacje C # i chcę, aby jedna z nich wysyłała dwie liczby całkowite do drugiej (nie musi to być szybkie, ponieważ jest wywoływane tylko raz na kil...

2 odpowiedź

W jaki sposób usługa WCF może nasłuchiwać tego samego portu co usługi IIS?

3 odpowiedź

Jak rozmawiają ze sobą dwie aplikacje dla Androida?

2 odpowiedź

Komunikacja między dwoma urządzeniami z systemem iOS