Wyniki wyszukiwania dla "frontend"

1 odpowiedź

Jaka jest definicja / różnica „backendu” i „frontendu” w rozwoju / projekcie oprogramowania? [Zamknięte]

Jak nowicjusz rozróżnia to? Skąd można wiedzieć, że on / ona pracuje jest systemem back-end lub systemem front-end?

1 odpowiedź

front development workflow z angularjs i gruntjs

4 odpowiedź

Writing Front End dla GDB

Chcę napisać debuger oparty na GUI zawinięty nad GDB. Ponieważ nie chcę, aby program zatrzymywał się po punktach obserwacyjnych lub punktach przerwania. Zami...

5 odpowiedzi

Zmień kod HTML bez odświeżania strony

Czy jest jakaś możliwość

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na automatyczne zapisywanie na każdym naciśnięciu klawisza w wysublimowany sposób?

Chciałbym wysublimować, aby zapisać mój plik przy każdym naciśnięciu klawisza, w celu przeładowania na żywo.Najlepszą akcją byłoby automatyczne zapisywanie p...

1 odpowiedź

jQuery Przewiń do następnej klasy Div za pomocą przycisku Next / Previous

3 odpowiedź

Ember.js lub Backbone.js dla Restful backend [closed]

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zastosowanie limitu znaków w funkcji wp_editor?

Próbuję dowiedzieć się, jak połączyć ten kod w polu zasobów na formularzu przedniego zgłoszenia, ale muszę go ograniczyć do określonej liczby znaków.

4 odpowiedź

Weź wartość 1-31 i przekonwertuj ją na datę porządkową w / JavaScript

2 odpowiedź

Jak stworzyć efekt kliknięcia / przeciągnięcia JQuery / svg?

Nie wiem dokładnie, jak to nazwać, ale szukam sposobu na utworzenie kropkowanego efektu konturu / zaznaczenia za pomocą javascript / svg, gdy klikniesz i prz...