Wyniki wyszukiwania dla "nspredicate"

3 odpowiedź

Filtrowanie NSPredicate „OR” w oparciu o NSArray kluczy

Rozważmy następujący NSArray:

1 odpowiedź

NSPredicate, aby uzyskać dzieci dla dzieci

Chcę pobrać wszystkie zabiegi, które są dziećmi tego obiektu listy.Nie jestem pewien, czy da się to zrobić.Mam TableView pokazujący wszystkich pacjentów list...

3 odpowiedź

Układ filtrów w ios sprawdzający wiele właściwości

2 odpowiedź

Core Data, NSPredicate, ANY key.path == nil

Wymyśliłem rozwiązanie tego problemu za pomocą podzapytania, ale nie rozumiem, dlaczego to, co próbowałem zrobić, nie zadziałało.Oto mój model danych. Ściąga...

4 odpowiedź

NSPredicate: Połącz ZAWIERA Z IN

1 odpowiedź

Relacja przechodzenia NSPredicate (StackMob)

Przeszukiwałem także Przewodnik programowania Predicate firmy Apple i SO, próbując określić poprawny sposób zapisu predykatu dla określonego żądania pobrania...

2 odpowiedź

Użyj NSPredicate, aby dodać wszystkie wartości

2 odpowiedź

Używanie NSPredicate z danymi podstawowymi do głębokich relacji

2 odpowiedź

Nie można użyć predykatu, który porównuje daty w rekordzie magicznym

Tworzę metodę, która usunie wszystkie moje obiekty NSManagedObject, które nie zostały zaktualizowane w ostatniej synchronizacji.

1 odpowiedź

NSPredicate w NSFetchedResultsController nie używa gettera kategorii

Mam atrybut z właściwością int_32 o nazwie seconds. W kategorii przekształcam właściwość jako tylko do odczytu i nadpisuję getter, aby utworzyć go z innych w...